MICROMOTOR

Velocidade

  • Mínima: 2.000 RPM
  • Máxima: 45.000 RPM
  • Fluxo (Bomba Peristáltica)
  • Fluxo Mínimo: 8 mL/min
  • Fluxo Máximo: 50 mL/min.

Fabricante

VULCAN